Chương trình Đối tác

MyBB cung cấp dịch vụ cho các cá nhân và tổ chức đã đồng ý với tất cả các Điều khoản và Điều kiện đề cập dưới đây. Tất cả những điều kiện cần thiết, nhưng không bao gồm tất cả. Chúng tôi có quyền từ chối hoặc chấm dứt dịch vụ với bất kỳ người sử dụng nào dựa trên sự phán quyết của chúng tôi.

MyBB không chịu trách nhiệm cho bất kỳ trục trặc về thiết bị máy tính, mất mát hay thiệt hại xảy ra trong quá trình cung cấp dịch vụ, cũng như sự chậm trễ và lỗi trong việc cung cấp dịch vụ.

Tất cả các dịch vụ hệ thống MyBB được cung cấp dưới hình thức mà họ đã phát triển. Đối tác không thể đòi hỏi MyBB nâng cấp hoặc thay đổi cung cấp dịch vụ phù hợp với nhu cầu cá nhân của họ.

Mỗi đối tác sẽ có trang web riêng và 50% số lần hiển thị biểu ngữ trên các diễn đàn với tùy chọn bán quảng cáo.

MyBB có quyền thay đổi một số đặc điểm của quảng cáo trên các diễn đàn.

Điều khoản Người sử dụng áp dụng đối với tất cả mọi người, những người đã tạo một diễn đàn trên nền tảng MyBB.

Đối tác sẽ không thay đổi các văn bản Thỏa thuận Người sử dụng trên các trang web bằng bất kỳ cách nào.

Đối tác đồng ý chuyển tiếp bất kỳ khiếu nại nhận được qua e-mail đến

Mỗi đối tác MyBB được đăng ký nhận tin tức tự động không nhiều hơn một lần một tuần.

MyBB có thể đơn phương thay đổi các thỏa thuận hiện tại. Đối tác sẽ được tư vấn kịp thời về những thay đổi đó.

Bằng việc trở thành một đối tác của MyBB bạn hoàn toàn đồng ý với Thỏa thuận này. Trân trọng, Quản trị MyBB.

Tạo lưu trữ diễn đàn của riêng bạn