Chương trình Đối tác

Thiết lập Tên miền

Cách đơn giản nhất để sử dụng các máy chủ DNS của MyBB. Để làm điều này, bạn cần phải thiết lập các tên máy chủ:

  • ns1.q11.ru.
  • ns2.q11.ru.

Nếu bạn muốn sử dụng DNS của riêng bạn thì hãy đọc các hướng dẫn sau đây.

Bạn muốn sử dụng tên miền giống như domain.tld và cung cấp một dịch vụ diễn đàn miễn phí giống như forum.domain.tld:

1. Đăng ký một tên miền (domain.tld, vv).

2. Thêm một tên miền mới vào mục Tên miền.

3. Tạo một bản ghi DNS:

  • @ IN A 91.194.2.86 (or: domain.tld. IN A 91.194.2.86)
  • www IN A 91.194.2.86 (or: www.domain.tld. IN A 91.194.2.86)
  • bb IN A 91.194.2.86 (or: bb.domain.tld. IN A 91.194.2.86)
  • * IN A 91.194.2.84 (or: *.domain.tld. IN A 91.194.2.84)

4. Đợi cập nhật DNS. Quá trình này có thể mất đến vài ngày.

Nếu bạn đã thực hiện chính xác các bước, trạng thái tên miền sẽ tự động được đổi thành “Đang hoạt động”

Nếu bạn có bất kỳ vấn đề với việc thay đổi DNS, chúng tôi khuyên bạn nên yêu cầu công ty đăng ký tên miền hoặc dịch vụ lưu trữ của bạn làm điều đó cho bạn.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi gì, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại