Về Chúng tôi

MyBB là một dịch vụ đơn giản, nhanh chóng và đáng tin cậy giúp bạn tạo một diễn đàn.

Công ty của chúng tôi đã hoạt động từ năm 2005 và hiện đang phục vụ hơn 500.000 diễn đàn.

Các máy chủ của chúng tôi được bảo vệ khỏi tấn công DDoS.

Được sao lưu hàng ngày, bất kỳ dữ liệu bị mất nào cũng có thể được khôi phục lại trực tiếp từ bảng điều khiển quản trị.

Nếu bạn đang tìm kiếm sự tin cậy, dịch vụ của chúng tôi là sự lựa chọn tốt nhất.

Thích dịch vụ của chúng tôi?

Bạn có thể làm cho nó phổ biến hơn trên toàn thế giới thông qua:

Mạng xã hội

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • StumbleUpon
  • Tumblr
  • Delicious
  • reddit
  • Myspace

Đặt mã HTML trên trang web của bạn

<a href="http://forumsvn.com/">Dịch vụ hoàn hảo cho việc tạo diễn đàn</a>

BBCode cho việc đăng bài viết trên diễn đàn

[url=http://forumsvn.com/]Dịch vụ hoàn hảo cho việc tạo diễn đàn[/url]