Chương trình Đối tác

Sử dụng dịch vụ diễn đàn MyBB miễn phí bất cứ ai cũng có thể tạo ra một diễn đàn cá nhân chuyên về chủ đề mà họ lựa chọn và thỏa mãn được nhiều người có cùng sở thích.

Bây giờ bạn có thể tạo dịch vụ lưu trữ diễn đàn Nhãn trắng riêng của bạn, sử dụng công nghệ của chúng tôi. Khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ các hỗ trợ kỹ thuật.

Mỗi đối tác sẽ có trang web riêng và 50% số lần hiển thị biểu ngữ trên các diễn đàn với tùy chọn bán quảng cáo.

Hiện nay, chương trình đối tác của chúng tôi có hơn 1.000 tên miền đang hoạt động, bao gồm: spybb.ru, quadroboards.ru, forumbb.ru, nowbb.ru, liveforums.ru.

Dịch vụ tạo diễn đàn của riêng bạn thật đơn giản!

Tạo lưu trữ diễn đàn của riêng bạn